HSB Bostadsrättsförening Dalslund i Burlöv

Skåne län

Information

I Skåne län så finns HSB Bostadsrättsförening Dalslund i Burlöv. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Burlöv här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Dalslund i Burlöv tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Burlöv jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Dalslund i Burlöv är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716407-0026.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Dalslund i Burlöv på följande adress Dalslundsv. 68, 232 51, Åkarp.

HSB Bostadsrättsförening Dalslund i Burlöv är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Dalslund i Burlöv så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Bengtsson, Anders Roger som är född 1958 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.