Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4

Skåne län

Information

I Burlöv finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4. Det finns flera verksamheter som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4 i Skåne län. Burlöv är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4 är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1981-06-30 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4 och det finns fler verksamheter som är det i Burlöv.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4 så kan ni göra det på 040-432230.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Johansson, Jan-Erik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Knutsson, Johan Niklas Ingvar som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karin Ulla-Brita som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblad, Bengt-Åke som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Rolf Arne Göran som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekholm, Åsa Louise som är född 1980 och har titeln SuppleantKarlsson, Gert Arne som är född 1954 och har titeln Suppleant, Kronkvist, Jan Tomas Kjell som är född 1981 och har titeln Suppleant, Watson, Anna Ulrika som är född 1980 och har titeln SuppleantÅberg, Käthe Susann som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4 har 716407-0497 som sitt organisationsnummer.