HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv är ett av många bolag som finns i Burlöv. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1983-09-08.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Blomsterv. 3, 232 53, Åkarp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Burlöv arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekström, Peter Mikael -Lyberg, Nils Bertil -Rosberg, Bengt Göran -Täljemark, Karin Eva Elisabeth.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv och det är följande personer, Ekström, Peter Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lyberg, Nils Bertil som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosberg, Bengt Göran som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Täljemark, Karin Eva Elisabeth som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Frank Robert Allan som är född 1966 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Bygården i Burlöv är 716407-1958.