Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för

Skåne län

Information

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för drivande av servicetjänster för gemensamt utnyttjande för med- lemmarna. Föreningen skall därjämte förena rörelseidkarna i Burlövs Centrum för centrets kommersiella organisation, ut- veckling och främjande. Föreningen skall i enlighet med dessa ändamål för medlemmarnas räkning i samråd med hyresvärden genom - föra profilskapande marknadsförings- och reklamaktiviteter för centret som helhet samt dekorationer och andra arrangemang i inomhustorget, inom ramen för den totalsumma för sådana aktiviteter, som genereras av bidragen från hyresgästerna och hyresvärden. Företagareföreningen äger ej rätt att besluta om de enskilda medlemmarnas marknadsföring eller annonsverksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Burlöv så är Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Burlöv arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Burlöv och i Skåne län. Redan 1991-04-26 så skapades Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för och bolaget är har F-skattsedel Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för har haft det sedan 1994-01-01.

Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

716439-4301 är organisationsnummret för bolaget som finns i Burlöv.

Just nu är Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för så går det att nå dem via telefon på 040-437810 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Tågarp 15:4 Butiksintresseförening ek för är Ellvén Lindgren, Daniel Per Jörgen som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Engqvist, Tina Ulrika som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Khodiar, Mukhlos som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Olin, Karin Anette Mari som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Per Martin som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Willyson, Conny Morgan Tobias som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot.