Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 2

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 2. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Burlöv här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 2 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Burlöv jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 2 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716439-6876.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 040-436747 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 2 på följande adress Pilevallen 30, 232 35, Arlöv.

Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 2 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 2 så sitter följande personer i styrelsen: , , , Nilsson, Karin Lilian som är född 1940 och har titeln Suppleant , Schöld, Hans Roger som är född 1945 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden samt att tillgodose gemensamma intressen och behov. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.