HSB Bostadsrättsförening Jacob Persgården i Arlöv

Skåne län

Information

I Burlöv finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Jacob Persgården i Arlöv. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Jacob Persgården i Arlöv i Skåne län. Burlöv är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1954-03-01 så har HSB Bostadsrättsförening Jacob Persgården i Arlöv varit registrerat och sedan 1999-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Jacob Persgården i Arlöv och det finns fler bolag som är det i Burlöv.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Jacob Persgården i Arlöv så kan man gör det genom att posta ett brev till Jakob Persv. 7, 232 31, Arlöv. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Jacob Persgården i Arlöv så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter förpermanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen, Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Engström, Sonny Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredin, Bo Sigfrid Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Nils Göte Ingvar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Hahne, Karin Judit som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Ketterer, Heinz Fridolin som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristersson, Ove Gustav Nils som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Lisbeth Ann-Kristin som är född 1945 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göransson, Nils Göte Ingvar -Hahne, Karin Judit -Ketterer, Heinz Fridolin -Kristersson, Ove Gustav Nils .

HSB Bostadsrättsförening Jacob Persgården i Arlöv har 746000-4877 som sitt organisationsnummer.