HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv är ett av många verksamheter som finns i Burlöv. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1956-12-15. Men sedan 2002-04-09 så har HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Burlöv arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Broers, Harm Heyen -Kolar, Jasin -Kolar, Milena -Nilsson, Paulina Ann-Sofie.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv och det är följande personer, Broers, Harm Heyen som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Kolar, Jasin som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Kolar, Milena som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Nivestam, Sven Rune som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Loayza Vargas, Yury Alcides som är född 1973 och har titeln Suppleant, Nilsson, Paulina Ann-Sofie som är född 1979 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Länsmansgården i Arlöv är 746000-4919.