Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 är ett företag som finns i Burlöv. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Albihn, Jan Arne Elvir som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Magnus Johan Fredrik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Björn Nilsson, Raili Maria som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Borggren, Anna Camilla Paulin som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Marika Karoline som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Lars Ingemar som är född 1949 och har titeln SuppleantChristensen, Alf Wedel som är född 1960 och har titeln Suppleant, Johansson, Andreas Kristoffer som är född 1976 och har titeln Suppleant, Nilsson, Hans Gunnar som är född 1953 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 på telefon 040-432392.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 är ett av många företag som finns i Skåne län och Burlöv arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 1 har 746000-8100 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.