Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening

Skåne län

Information

Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Burlöv som är den kommunen där Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening finns. I Burlöv så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har F-skatt vilket Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening har haft sedan 1994-01-01. Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Pl 153, 232 22, Arlöv men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-430320.

Burlöv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening har idag 746001-1088 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sven Tornhill och Tommy Hansson, i förening. är den som för stunden ansvarar för Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för etablerande av att medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande, drivande av service- tjänster att kunna gemensamt utnyttjas av medlemmarna, i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med kommunala och statliga myndigheter.

I Burlövs Företagsgrupp Ekonomisk Förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hansson, Karl Gustav Tommy som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Pär Gunnar Christer som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Sven Åke som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Tornhill, Sven Tore Lennart som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Tullberg, Stenove som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Lars Krister som är född 1946 och har titeln SuppleantTheander, Kerstin Ingegerd som är född 1954 och har titeln Suppleant, .