Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3

Skåne län

Information

769603-7865 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Burlöv som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3 finns i.

Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3 har varit registrerat sedan 1999-01-07 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3 är och det finns flera bolag i Burlöv som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Pilevallen nr 3 och det är Andersson, Jan Kenneth som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Davidsson, Gert Olle som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Bo Magnus som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Karin Birgitta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlin, Bo Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Radicevska, Lenka som är född 1969 och har titeln Suppleant