Hilti Svenska Aktiebolag

Skåne län

Information

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och lös egendom, bedriva handel inom byggnadsbranschen och närstående bran- scher, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Hilti Svenska Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Burlöv så är Hilti Svenska Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Burlöv arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Burlöv och i Skåne län. Redan 1957-04-30 så skapades Hilti Svenska Aktiebolag och bolaget är har F-skattsedel Hilti Svenska Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Hilti Svenska Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1980-01-01

556064-7348 är organisationsnummret för bolaget som finns i Burlöv.

Just nu är Hilti Svenska Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Hilti Svenska Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 040-539300 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Franck, Axel -Ringvold, Aksel Kristen -Van der Feltz van der Sloot, Robbert Egbert Johann Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Hilti Svenska Aktiebolag är Franck, Axel som är född 1975 och har titeln Extern firmatecknare, Ringvold, Aksel Kristen som är född 1973 och har titeln Extern VD, Van der Feltz van der Sloot, Robbert Egbert Johann som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Nilsson, Monika Elisabeth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Widén, Astrid Kristina Louise som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wind, Christian Michael som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EESNilsson, Kent Åke som är född 1959 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Bergh, Karl Peter som är född 1978 och har titeln Revisor, Sassler, Tord Erik som är född 1971 och har titeln RevisorPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.