Mekana AB

Skåne län

Information

Mekana AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Burlöv som är den kommunen där Mekana AB finns. I Burlöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Mekana AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Mekana AB har haft sedan 1994-01-01. Mekana AB har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Mekana AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-537550.

Burlöv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Mekana AB Privat, ej börsnoterat.

Mekana AB har idag 556103-6251 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Björnermark, Karl Gunnar -Bülow, Jan Olof Urban är den som för stunden ansvarar för Mekana AB

Bolaget skall idka fabriks- och handelsrörelse med maskiner, verktyg, järn- och plastvaror, maskinförnödenheter o dyl ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Mekana AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bülow, Jan Olof Urban som är född 1965 och har titeln VD, Bülow, Jan Olof Urban som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Björnermark, Karl Gunnar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Fredrik Gustaf Gordon som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Carlson, Hans Sven Anders som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor.