Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag

Skåne län

Information

Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Burlöv som är den kommunen där Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag finns. I Burlöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Tremansv. 55, 236 36, Höllviken men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-483041.

Burlöv arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag har idag 556124-4467 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Holmgren, John Arne -Jönsson, Lars Gunder Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag

Bolaget skall genom sin personal och med anlitande av ekonomisk, teknisk och juridisk expertis mot vederlag verkställa utredningar och utföra andra tjänster åt medlemmarna i branschföreningen Bygghandlarna Syd, organisationsnummer 842001-1127, och andra med denna förening jämställda organisationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Byggia, Trä- och Bygghandlarnas Service Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jönsson, Lars Gunder som är född 1947 och har titeln VD, Jönsson, Lars Gunder som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sven Tore som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Gunnar Sigurd Ingvar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmgren, John Arne som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindell, Anders Olov som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotPetersson, Inge Krister som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Törngren, Dan Christer som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl Olof som är född 1958 och har titeln RevisorLönnegren, Björn-Peter Anders som är född 1954 och har titeln RevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln RevisorLönnegren Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.