Fronten AB

Skåne län

Information

Fronten AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Burlöv som är den kommunen där Fronten AB finns. I Burlöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fronten AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Fronten AB har haft sedan 1994-01-01. Fronten AB har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Fronten AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Företagsv. 28, 232 37, Arlöv men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-6914000.

Burlöv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Fronten AB Privat, ej börsnoterat.

Fronten AB har idag 556283-5669 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ruwai Kesje, Jakob -Sjögren, Lars Anders är den som för stunden ansvarar för Fronten AB

Bolaget skall bedriva förpackningstillverkning, handel med råpapper, förädlat papper och pappersprodukter samt förvaltning av lös och fast egendom. Vidare Skall bolaget bedriva finansie- ringsverksamhet dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelse- lagen eller lagen om kreditmarknadsbolag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Fronten AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ruwai Kesje, Jakob som är född 1968 och har titeln VD, Ruwai Kesje, Jakob som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjögren, Lars Anders som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Larsson, Arthur Lennart Oskar som är född 1957 och har titeln Suppleant, Petersson, Ulf Sebastian som är född 1952 och har titeln Revisor, Ekberg, Anders Mikael som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantKPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor, .