Homeenter AB

Skåne län

Information

Homeenter AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Burlöv som är den kommunen där Homeenter AB finns. I Burlöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Homeenter AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Homeenter AB har haft sedan 1994-01-01. Homeenter AB har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Homeenter AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Företagsv. 14, 232 37, Arlöv men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-6908200.

Burlöv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Homeenter AB Privat, ej börsnoterat.

Homeenter AB har idag 556293-3381 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Homeenter AB

Bolaget skall bedriva handel med musik-, film- och spelprodukter samt därtill relaterade tillbehörsprodukter och och licensrättigheter omfattande såväl klubbverksamhet, postorderförsäljning samt OEM (dvs försäljning tillsammans med ursprungstillverkare av hårdvara för musik, film samt spel) som direktförsäljning via andra försäljningskanaler som tex internet. Med spelprodukter avses mjukvaruspel för PC Playstation X-Box. Relaterade tillbehörsprodukter kan vara mp3-spelare, DVD-spelare, rengöringsutrustning och förvaringsprodukter för CD- och DVD skivor. Bolaget skall även bedriva lagerhållning, förpackning och distribution i anslutning därtill samt konsultverksamhet inom postorderhandel och distribution. Dessutom skall bolaget även utföra koncerngemensamma tjänster inom marknadsföring och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Homeenter AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hjorth, Henrik som är född 1966 och har titeln VD, Hjorth, Henrik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jonas Olof som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Björnsson, Karl Lennart Christian som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Isoz, Hans Gunnar Henning som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Bengt Torsten som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotKPMG AB som är född och har titeln Revisor, Holmström, John Fredrik Stefan som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .