Golvbolaget i Arlöv AB

Skåne län

Information

Golvbolaget i Arlöv AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Burlöv som är den kommunen där Golvbolaget i Arlöv AB finns. I Burlöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Golvbolaget i Arlöv AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Golvbolaget i Arlöv AB har haft sedan 1995-01-01. Golvbolaget i Arlöv AB har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Golvbolaget i Arlöv AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Virvelv. 3, 232 36, Arlöv men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-434820.

Burlöv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Golvbolaget i Arlöv AB Privat, ej börsnoterat.

Golvbolaget i Arlöv AB har idag 556507-3185 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Golvbolaget i Arlöv AB

Bolaget skall bedriva handel med golv och väggprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Golvbolaget i Arlöv AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Hans Göran Artur som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Reineholm, Hans Johan Marcus som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lena Ann-Charlotte som är född 1953 och har titeln Suppleant, Carlsson, Nils Carl Göran som är född 1952 och har titeln Revisor, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .