Övrigt

2018-02-05 20:37:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Utsläpp av miljöfarligt ämne, Akzo Nobel, Burlöv.

Ett larm utlöser på Akzo Nobel om förhöjd temperatur i en behållare med Xylen. Behållaren finns i ett rum där färg blandas. Ett gaslarm utlöser och rummet stäng och skumfylls. En mängd Xylen läcker ut från behållaren, Den Xylen som läckt ut har samlats i underjordiska tankar. Xylen är farligt för både människa och miljö.

Räddningstjänsten har kontroll över händelsen. Polis är på plats. Inget behov av avspärrning eller liknande. Ingen person skadad.

Se händelsen på polisen.se